Η αναγόμωση είναι μια διαδικασία αρκετά παλιά, κατά την οποία τρυπούσαν το μελανοδοχείο προκειμένου να το γεμίσουν με γραφίτη. Η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει ποιότητα εκτύπωσης, εφάμιλλη του εργοστασιακού toner.

Αντίθετα,

η ανακατασκευή, αναφέρεται στην συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων του toner και επανασυναρμολόγησης.

Η ανακατασκευή γίνεται χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα.

Πριν παραδοθεί στον πελάτη, γίνονται οι απαραίτητοι ηλεκτρονικοί και μηχανολογικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα προϊόν εφάμιλλης ποιότητας με αυτό του κατασκευαστή.

Πιο απλά τελικά παράγεται ένα νέο toner ίδιο με το αυθεντικό.