Με την άφιξη των άδειων μελανοδοχείων στην REFiNK ξεκινάει η διαδικασία ανακατασκευής τους η οποία περιλαμβάνει:

α) Την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων (γραφίτη, drum, wiper blade, doctor blade, magnetic roller, seal κλπ) με καινούργια, πιστοποιημένα εφάμιλλης ή καλύτερης ποιότητας με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

β) Ένα σύνολο ηλεκτρονικών και μηχανολογικών ελέγχων με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, για να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση λειτουργίας του νέου προϊόντος.

γ) Την δοκιμαστική λειτουργία σε -αντίστοιχο με του πελάτη- εκτυπωτή που διαθέτει η REFiNK στις εγκαταστάσεις της, ώστε να πιστοποιηθεί η καλή λειτουργία του νέου έτοιμου προς χρήση, μελανοδοχείου.

δ) Όλα τα μελανοδοχεία συνοδεύονται από Εγγύηση Ποιότητας.