Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τόσοι έλεγχοι πριν την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιεί απόλυτα...

τα όρια ποιότητας που έχουμε θέσει θα προβούμε στις αναγκαίες διορθώσεις/αντικαταστάσεις προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εάν παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρξουν δυσλειτουργίες, η REFiNK θα σας καλύψει με άμεση αντικατάσταση του προβληματικού αναλώσιμου.