Όχι! Το ανακατασκευασμένο toner δεν εκτυπώνει λιγότερες σελίδες από το εργοστασιακό!

Από την στιγμή που έχει γίνει σωστή ανακατασκευή ο αριθμός των σελίδων που

είναι δυνατόν να εκτυπωθούν παραμένει ο ίδιος.

Με άλλα λόγια εφόσον όπως επιβάλλεται, όλα τα φθαρμένα εξαρτήματα αντικατασταθούν με αντίστοιχης, ή και καλύτερης ποιότητας καινούργια, ο αριθμός των σελίδων παραμένει ο ίδιος.