Οικονομικό όφελος 
Ο κύριος λόγος για τον οποίο είναι χρήσιμο και συμφέρον κανείς να κάνει ανακύκλωση, είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος της ανακατασκευής μελανιών (που φτάνει μέχρι και

60%) για ένα προϊόν εφάμιλλο του εργοστασιακού (OEM). 

Προστασία του περιβάλλοντος 
Πάνω από 300 εκατομμύρια κασέτες μελάνης το χρόνο καταλήγουν στις χωματερές σε όλο τον κόσμο. 
Αναμφισβήτητα είναι αδύνατο να σταματήσουμε τελείως αυτό τον κύκλο, μπορούμε όμως να τον περιορίσουμε σημαντικά.
 
Η ανακύκλωση κάνει την διαφορά! Κάθε κασέτα που ανακατασκευάζεται είναι μια λιγότερη που πρέπει να παραχθεί και μια λιγότερη που θα καταλήξει στις χωματερές. 
Ας μην ξεχνάμε πόσο δύσκολα αποσυντίθεται το πλαστικό στο περιβάλλον.