Καταρχήν κρατήστε τα μεταχειρισμένα σας μελανοδοχεία σε καλή κατάσταση.

Προφυλάξτε τα σε σκοτεινό μέρος χωρίς να υποστούν φυσικές φθορές.

Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κεφαλές των inkjet μελανοδοχείων σας.

Υπάρχουν

προστατευτικά καλύμματα που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Ελάτε σε επαφή με τη REFiNK για να ανακυκλώσετε τα μελανοδοχεία σας.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό για επιτυχημένες ανακατασκευές.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι από τα προηγούμενα, η REFiNK και πάλι μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να σας προμηθεύσει με ανακατασκευασμένα μελανοδοχεία.