Έτοιμο Q3961A Cyan

Έτοιμο Ανακατασκευασμένο Color Laserjet 122A Cyan

Description

Έτοιμο Ανακατασκευασμένο Color Laserjet 122A Cyan (Q3961A) (XΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ) @ 5% κάλυψη  (HP 2550).

Σε περίπτωση που υπάρχει το άδειο δοχείο και θέλετε να το επιστρέψετε, δείτε το  ανακατασκευασμένο από τη REFiNK Q3961A εδώ.