Έτοιμο Q3962A Yellow

Έτοιμο Ανακατασκευασμένο Laserjet 122A Yellow

Description

Έτοιμο Ανακατασκευασμένο Color Laserjet 122A Yellow (Q3962A) (XΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ) (4,000 σελίδες) @ 5% κάλυψη (HP 2550).

Σε περίπτωση που υπάρχει το άδειο δοχείο και θέλετε να το επιστρέψετε, δείτε το  ανακατασκευασμένο από τη REFiNK Q3962A εδώ.