Έτοιμο Q3963A Magenta

Έτοιμο Ανακατασκευασμένο Color Laserjet 122A Magenta

Description

Έτοιμο Ανακατασκευασμένο Color Laserjet 122A MAGENTA (Q3963A) (XΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ) Χωρητικότητα (4,000 σελίδες) @ 5% κάλυψη (HP 2550) .

Σε περίπτωση που υπάρχει το άδειο δοχείο και θέλετε να το επιστρέψετε, δείτε το  ανακατασκευασμένο από τη REFiNK Q3963A εδώ.