Αποτελέσματα 1 - 23 από 23

XEROX Laser

XEROX 3119 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 3119 Μαύρο

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX 3200 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 3200 Μαύρο

Καθαρή Τιμή: 30,00 €
Τιμή πώλησης: 37,20 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 7,20 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 4118 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 4118 Μαύρο

Καθαρή Τιμή: 28,00 €
Τιμή πώλησης: 34,72 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 6,72 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6110 Cyan

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6110 Cyan

Καθαρή Τιμή: 18,00 €
Τιμή πώλησης: 22,32 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,32 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6110 Magenta

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6110 Magenta

Καθαρή Τιμή: 18,00 €
Τιμή πώλησης: 22,32 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,32 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6110 Yellow

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6110 Yellow

Καθαρή Τιμή: 18,00 €
Τιμή πώλησης: 22,32 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,32 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6110 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6110 Μαύρο

Καθαρή Τιμή: 21,00 €
Τιμή πώλησης: 26,04 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 5,04 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6115/6120 Cyan

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6115/6120 Cyan

Καθαρή Τιμή: 45,00 €
Τιμή πώλησης: 55,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 10,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6115/6120 Magenta

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6115/6120 Magenta

Καθαρή Τιμή: 45,00 €
Τιμή πώλησης: 55,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 10,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6115/6120 Yellow

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6115/6120 Yellow

Καθαρή Τιμή: 45,00 €
Τιμή πώλησης: 55,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 10,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6115/6120 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6115/6120 Μαύρο

Καθαρή Τιμή: 40,00 €
Τιμή πώλησης: 49,60 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 9,60 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6130 Cyan

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6130 Cyan

Καθαρή Τιμή: 20,00 €
Τιμή πώλησης: 24,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6130 Magenta

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6130 Magenta

Καθαρή Τιμή: 20,00 €
Τιμή πώλησης: 24,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6130 Yellow

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6130 Yellow

Καθαρή Τιμή: 20,00 €
Τιμή πώλησης: 24,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6130 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6130 Μαύρο

Καθαρή Τιμή: 20,00 €
Τιμή πώλησης: 24,80 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 4,80 €
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6180 Cyan

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6180 Cyan

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6180 Magenta

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6180 Magenta

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6180 Yellow

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6180 Yellow

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX 6180 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX 6180 Μαύρο

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX DC 220/230 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX DC 220/230 Μαύρο

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX PE120 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX PE120 Μαύρο

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX PE16 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX PE16 Μαύρο

Καθαρή Τιμή:
Τιμή πώλησης:
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.:
Τιμή / Κιλά :

XEROX Phaser 3150 Μαύρο

Ανακατασκευασμένο Laser XEROX Phaser 3150 Μαύρο

Καθαρή Τιμή: 30,00 €
Τιμή πώλησης: 37,20 €
Έκπτωση:
Φ.Π.Α.: 7,20 €
Τιμή / Κιλά :